• Home
  • Wnioski na karte pobytu

Wnioski na karte pobytu

Aby ubiegać się o kartę pobytu w Polsce, musisz spełnić pewne kryteria i przestrzegać procedury. Poniżej znajduje się ogólny przewodnik, ale ważne jest, aby skonsultować się z lokalnym urzędem imigracyjnym lub prawnikiem specjalizującym się w prawie imigracyjnym, aby uzyskać najbardziej aktualne i szczegółowe informacje. Wnioski na karte pobytu

  1. Zgromadź odpowiednie dokumenty: Będziesz potrzebował kilku różnych dokumentów, w tym, ale nie ograniczając się do, ważnego paszportu, zdjęć, dowodów na legalne zatrudnienie, dowodów na legalny pobyt w Polsce, dowodów na posiadanie odpowiednich środków finansowych na utrzymanie siebie i członków rodziny, dowodów na posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, a także dowodów na spełnienie wszelkich innych wymagań prawnych. Niektóre z tych dokumentów mogą wymagać tłumaczenia przysięgłego.

  2. Wypełnij wniosek: Możesz pobrać odpowiedni wniosek z oficjalnej strony Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub odebrać go osobiście w odpowiednim urzędzie. Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś wszystkie instrukcje i wypełniłeś formularz prawidłowo i kompletnie.

  3. Złóż wniosek i opłać opłatę: Złóż wniosek i wszystkie wymagane dokumenty w odpowiednim urzędzie. Będzie również wymagana opłata, której kwotę można znaleźć na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

  4. Oczekuj na decyzję: Po złożeniu wniosku, musisz poczekać na decyzję. Proces ten może trwać kilka tygodni do kilku miesięcy. Jeśli wniosek zostanie przyjęty, otrzymasz kartę pobytu, która będzie potwierdzać Twój status jako rezydenta.

  5. Udzielanie informacji: Jeśli zostaniesz poproszony o udzielenie dodatkowych informacji lub dokumentów, upewnij się, że zrobisz to jak najszybciej, aby nie opóźnić procesu.