• Home
  • Czym jest DDA i jak wpływa na życie miliony osób?

Czym jest DDA i jak wpływa na życie miliony osób?

Syndrom DDA to termin używany do opisania problemów emocjonalnych i behawioralnych dorosłych dzieci alkoholików. Po raz pierwszy syndrom ten został zidentyfikowany w 1983 roku przez Janet G. Woititz w jej książce Dorosłe dzieci alkoholików.

Akronim DDA oznacza „zaprzeczanie, zniekształcanie i gniew”, czyli niektóre z objawów, które dotykają te dzieci, gdy stają się dorosłe.

Na czym polega DDA?

Dzieci, których rodzice mają problemy z alkoholem, często przenoszą ten ciężar na dorosłość, nadal zmagając się z poczuciem winy lub wstydu. Mogą też nie być w stanie ufać innym ludziom. Jako dorośli mogą czuć się niepewnie lub niespokojnie w związkach i mieć problemy z nawiązywaniem stabilnych relacji osobistych.

Zespół DDA nie jest chorobą, którą można zdiagnozować – jest to raczej zespół zachowań wspólnych dla wielu osób, które dorastały z rodzicami alkoholikami. Istnieją jednak metody, które pomogą im z tego wyjść, jak chociażby leczenie DDA w formie online, jak i stacjonarnie w wielu placówkach w Polsce.

Zespół DDA może jednak charakteryzować się wieloma objawami i zachowaniami, w tym:

– trudnościami z samooceną i poczuciem własnej wartości,

– niską tolerancją na stres,

– niezdolnością do zaufania innym,

– problemami z intymnością,

– poczuciem izolacji, odłączenia i samotności,

– nadmierną kompensacją poczucia niższości poprzez osiągnięcia lub pracoholizm, 

– nieumiejętnością odmawiania z obawy przed brakiem akceptacji lub porzuceniem przez innych,

– przekonaniem, że trzeba wszystko osiągnąć samemu, bez pomocy innych,

– poczuciem że trzeba zachować w tajemnicy wszystkie aspekty własnej osoby,

– intensywnym gniewem w konfrontacji z osobami, które zostały zranione przez ich zachowanie,

– zaprzeczaniem, że istnieją problemy w życiu i nieumiejętnością radzenia sobie z nimi.