• Home
  • Powszechnie stosowane środki w ramach dezynfekcji

Powszechnie stosowane środki w ramach dezynfekcji

Dezynfekcja to proces zabijania lub usuwania patogenów z powierzchni, takich jak skóra lub ubranie. Środki dezynfekujące to substancje chemiczne, które niszczą mikroorganizmy i mogą być stosowane w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Niektóre środki dezynfekujące są skuteczne w użyciu na powierzchniach nieżywych, takich jak blaty, armatura łazienkowa i łazienki. Inne środki dezynfekujące są skuteczne tylko wtedy, gdy są stosowane bezpośrednio na żywe organizmy.

Obróbka cieplna (autoklawowanie)

Ciepło zabija mikroorganizmy poprzez denaturację ich białek i zniszczenie ich DNA. Na przykład, gotowanie wody przez 30 minut w temperaturze 160°F (71°C) zabije wszystkie znane endospory bakterii.

Związki chemiczne

Chemiczne środki dezynfekujące, takie jak alkohol i wybielacz, zabijają mikroorganizmy poprzez przerwanie ich membran i innych struktur komórkowych. Alkohole (etanol lub izopropyl) są generalnie bardziej skuteczne niż wybielacz (podchloryn sodu) w zabijaniu organizmów, które nie są na nie odporne. Zarówno alkohole jak i wybielacze mogą być rozpylane na powierzchniach lub dodawane do wody w celu czyszczenia.

Światło UV

Światło ultrafioletowe zabija mikroorganizmy poprzez uszkodzenie ich DNA. Jednakże ten rodzaj promieniowania jest nieskuteczny wobec przetrwalników.

Obróbka cieplna i chemiczne środki dezynfekujące muszą być stosowane podczas procesu czyszczenia, aby wyeliminować patogeny z powierzchni; światło ultrafioletowe, z drugiej strony, musi być stosowane przed wystąpieniem jakiegokolwiek skażenia, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu w późniejszym czasie.

W celu wybrania adekwatnych do potrzeb środków dezynfekujących, warto przyjrzeć się dokładnie wszechstronnemu asortymentowi dostępnemu pod adresem https://www.higiena.net.pl/.