• Home
  • Transformacja spółki jawnej w zoo

Transformacja spółki jawnej w zoo

Spółki jawne to podstawowe i najczęściej stosowane w naszym kraju modele działalności gospodarczej. W trakcie rozwoju przedsiębiorstwa może się jednak okazać, że transformacja formy prawnej w spółkę zoo będzie bardziej atrakcyjna. Może pomóc w osiągnięciu zamierzonego celu finansowego lub ograniczyć ryzyko dotykające współpracowników. W wielu przypadkach przekształcenia spółki jawnej w zoo jest nieodłącznym etapem ewolucji przedsiębiorstwa.

Przekształcenie spółki a jej specyfika 

Spółka zoo jest spółką kapitałową, rozdzielającą kapitał od wspólników. Przekształcenie spółki jawnej w handlową jest regulowane przez ustawy, a dochodzi do skutku w momencie dokonania wpisu do rejestru KRS. Główną zasadą przekształcania jest zachowanie prawa i obowiązków spółki likwidowanej, także w zakresie koncesji, zezwoleń oraz ulg. 

Spółka zoo posiada osobowość prawną, może zawierać umowy jako strona, zatrudniać pracowników. Ma także zdolność sądową oraz procesową. Tym samym, może być stroną w sporze. Poszerza także listę potencjalnych kontrahentów, bez względu na ich narodowość i lokalizację. Spółki zoo mogą być prowadzone w dosłownie każdym celu komercyjnym i zajmować się różnymi typami usługi lub produkcji. 

Umowa przekształcenia spółki jawnej w spółkę zoo 

Transformacja spółki wymaga zawarcia aktu notarialnego. Umowa powinna zawierać takie dane jak adres siedziby spółki, wysokość jej kapitału, przedmiot jej działalność, określać ilość udziałów względem wspólników, liczbę i wartość udziałów, czas trwania spółki. Przekształcenie spółki jawnej w zoo wygląda na dość skomplikowane i rzadko dochodzi do rezultatu bez zasięgnięcia specjalistycznej porady.