• Home
  • Czym jest reklama wizualna?

Czym jest reklama wizualna?

Reklama wizualna jest formą reklamy, w której reklamowany towar jest wizualnie przedstawiony społeczeństwu. Jest to w przeciwieństwie do innych form reklamy, które przedstawiają konsumentowi jedynie tekst lub dźwięk, które są uważane za reklamę słuchową i drukowaną. Różni się ona również od marketingu bezpośredniego, który nie zawiera elementów wizualnych.

 

Wszystkie formy reklamy, które wykorzystują komponenty wizualne są formami reklamy wizualnej, ale nie wszystkie formy reklamy wizualnej są uznawane za reklamy. Na przykład, billboardy, które wyświetlają informacje o produktach bez bezpośredniej próby reklamowania tych produktów, nie są uważane za reklamy. Niektóre rodzaje mowy handlowej, takie jak opakowanie produktu, są również uważane za przykłady marketingu wizualnego, a nie reklamy.

 

Wiele branż wykorzystuje jakąś formę marketingu wizualnego dla swoich produktów i usług. Ponadto, wiele organizacji non-profit używa jakiejś formy komunikacji wizualnej, aby skutecznie dotrzeć ze swoim przekazem do zamierzonych odbiorców.

Marketing wizualny jest wykorzystywany przez firmy w celu stworzenia emocjonalnego połączenia pomiędzy marką firmy a preferencjami klientów. Można to zrobić za pomocą wielu metod, w tym skojarzeń kolorystycznych, sloganów lub jingli i projektów produktów, które wywołują pozytywne uczucia u widzów. Wykazano, że zwłaszcza celowe użycie kolorów zwiększa poziom zaufania danej osoby do marki. Zapraszamy również na stronę http://adverther.pl/