• Home
  • Czym są prawa autorskie?

Czym są prawa autorskie?

Prawa autorskie chronią oryginalne dzieła autorskie, takie jak książki, filmy czy nagrania wideo. Prawo autorskie przyznaje autorowi lub właścicielowi dzieła twórczego wyłączne prawo do kopiowania i rozpowszechniania jego dzieła, niezależnie od tego, czy jest to książka, piosenka, film czy strona internetowa. Prawo autorskie nie chroni faktów ani pomysłów, a jedynie ich wyrażenie lub artystyczne przedstawienie.

 

Na przykład, masz prawa autorskie do napisanej przez siebie książki. Możesz zdecydować, kto ją opublikuje lub czy w ogóle zostanie opublikowana, kto i w jakiej formie może ją skopiować oraz ile kopii można wykonać. Masz również prawo do uniemożliwienia innym osobom niewłaściwego wykorzystania Twojego utworu, w tym jego zmiany lub wykorzystania jego części jako własnych lub rozpowszechniania kopii bez Twojej zgody.

Czas trwania prawa autorskiego różni się w zależności od rodzaju dzieła objętego prawem autorskim. Na przykład, istnieje rozróżnienie pomiędzy utworami dramatycznymi (takimi jak sztuki teatralne) i innymi formami materiałów chronionych prawem autorskim (takimi jak książki). Zapraszamy również na stronę http://ladytech.pl/.