• Home
  • Transport ponadnormatywny

Transport ponadnormatywny

Transport obiektów, które nie mieszą się w normach pojazdów, to właśnie transport ponadnormatywny. Przewożenie ładunku, którego rozmiar lub waga wykracza poza ogólnie przyjęte standardy, wymaga odpowiedniego przygotowania. Kluczowe jest uzyskanie najważniejszych zezwoleń oraz załatwienie związanych z tym formalności.

Przewóz ponadgabarytowy i jego organizacja 

Przygotowanie każdego przewozu ponadgabarytowego przebiega indywidualnie. Rozpoczyna się od stworzenia zarysu trasy, którymi pojazdy będą się przemieszczać. Konieczne jest ich dostosowanie do możliwości infrastruktury oraz przewidywanych trudności. 

Kolejny etap polega na załatwieniu wszelkich koniecznych formalności, bez których dopuszczenie pojazdów z ładunkiem ponadgabarytowym nie byłoby możliwe. W trakcie realizacji transportu ponadgabarytowego liczy się także współpraca ze służbami drogowymi, w tym z policją, pomagającą w osłanianiu kolumny pojazdów. 

Transport ponadgabarytowy na Śląsku 

Regionem, w którym transport ponadgabarytowy cieszy się największą popularnością, jest przemysłowy obszar Śląska. Funkcjonujące na jego terenie firmy wydobywcze, rolnicze, przemysłowe, budowlane są głównymi odbiorcami usług transportu maszyn wielkich gabarytów. Polecamy kontakt firmą KADAM, świadczącą kompleksowe usługi w zakresie relokacji maszyn i urządzeń: https://kadam.com.pl/transport-slaskie.

Twój kontrahent powinien nie tylko zaplanować przebieg całej trasy, ale również dysponować flotą pomocną w rozładunku i załadunku najbardziej wymagających i najcięższych maszyn taśmowych, pojazdów rolniczych, koparek wielonaczyniowych. Równie ważne jest nadzorowanie procesu transportu na każdym etapie oraz monitorowanie bieżących postępów w pokonywaniu trasy.